Τηλέφωνα άμεσης ανάγκης

Άμεση Δράση 100
Πυρασφάλεια Σάνης
(Δ. Βαβδινός)
6942 982145
Πυροσβεστική 199
Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777
Δ.Ε.Η. (βλάβες) 2373 021358
Ο.Τ.Ε. (βλάβες) 23710 65900
Express Service 2373 023868 & 154
Οδική Βοήθεια ΕΛΠΑ 104
Τεχνική Κάλυψη Ελλάδος 192
Sani Service 2374 099649